Pages

My Beautiful and Ugly World Headline Animator

Thursday, January 13, 2011

Belajar Bahasa Korea Part 2 (Vokal Gabungan)

Vokal Gabungan

Bentuk Huruf -> Nama Huruf -> Bunyi

ㅏ+ㅣ=ㅐ -> 애 -> ae

ㅑ+ㅣ=ㅒ -> 얘 -> yae

ㅓ+ㅣ=ㅔ -> 에 -> e

ㅕ+ㅣ=ㅖ -> 예 -> ye

ㅗ+ㅏ=ㅘ -> 와 -> wa

ㅗ+ㅏ+ㅣ=ㅙ -> 왜 -> wae

ㅗ+ㅣ=ㅚ -> 외 -> oe

ㅜ+ㅓ=ㅝ -> 워 -> wo

ㅜ+ㅓ+ㅣ=ㅞ -> 웨 -> we

ㅜ+ㅣ=ㅟ -> 위 -> wi

ㅡ+ㅣ=ㅢ -> 의 -> eui/ui

Dalam vokal gabungan terdapat beberapa huruf yang memiliki kesamaan dalam pengucapannya. Beberapa huruf yang memiliki kesamaan dalam pengucapannya adalah 얘 (yae) dan 예 (ye) yang sama-sama dilafalkan 'ye'. 외 (oe) dan 웨 (we) yang sama-sama dilafalkan 'we'

To be continued to: Belajar Korea Part 3 (Konsonan)

Source: Percakapan Sehari-hari dalam Bahasa Korea untuk Pemula (transmedia)

No comments:

Post a Comment